Kunstgrasschoenen sale

Kunstgras is een kunstmatige variant van gras en wordt onder meer in de sportwereld toegepast als gewoon gras niet toereikend wordt geacht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het gras niet goed kan gedijen omdat het veld beschut of binnen ligt. Voor voetbal zijn er verschillende soorten kunstgras in de handel. Deze verschillen door de gebruikte garens en door de vulling, die kan bestaan uit bijvoorbeeld zand, rubber of kurk.